Rano otkrivanje trudničkog dijabetesa

Američki naučnici Nacionalnog zdravstvenog dječjeg instituta su utvrdili da je uz pomoć postojećeg HbA1c testa moguće otkriti znakove prisutnosti gestacijskog dijabetesa već u 10. nedjelji trudnoće.

Gestacijski dijabetes povezan je s povećanjem rizika za poremećaje krvnog pritiska, carski rez i kasniju pojavu dijabetesa tipa 2.

Novi rezultati su prikupljeni na uzorku od 107 trudnica kod kojih se kasnije pojavio gestacijski dijabetes i 214 trudnica koje nisu patile od gestacijskog dijabetesa.

Naučnici su istakli da ranije otkrivanje rizika za gestacijski dijabetes omogućava ranije usvajanje zdravijih životnih navika i ograničavanje posledica koje prate previsoku koncentraciju šećera u krvi kod trudnica.

PROČITAJTE  Koji su to prvi znaci dijabetesa