Poznati lijek protiv kašlja povlači se iz EU. Razlog je ozbiljan

lijek protiv kašlja žena leži u krevetu i kašlje limun i čaj

Evropska agencija za lijekove (EMA) preporučila je da se povuku lijekovi sa aktivnom supstancom folkodin. Oni se primjenjuju kao lijek protiv kašlja kod odraslih i djece.

Evropska agencija za lijekove je saopštila da je poslije ispitivanja pokazano da su dostupni podaci pokazali da je primjena folkodina u periodu do 12 mjeseci prije opće anestezije provedene uz neuromuskularne blokatore rizični faktor za razvoj anafilaktičke reakcije. To je nagla, teška i po život opasna alergijska reakcija na neuromuskularne blokatore.

Neuromuskularni blokatori odgovorni su za 60-70 posto epizoda anafilaktičkih reakcija tokom opće anestezije.

Nadmašuje rizike

Nije bilo moguće identifikovati efikasne mjere za minimizaciju navedenog rizika. Nije bilo moguće identifikovati grupu pacijenata za koju prednosti primjene folkodina nadmašuju njegove rizike. Zato je EMA preporučila da se lijekovi koji sadrže folkodin povuku iz prometa u Evropskoj uniji.

Zdravstvenim radnicima je preporučeno da provjere da li su bolesnici kojima je planirana opća anestezija uz neuromuskularne blokatore koristili folkodin tokom prethodnih 12 mjeseci. Preporučeno je i da budu svjesni rizika od anafilaktičkih reakcija koji su uzimali ovaj lijek protiv kašlja.

Ocjenu je zatražila je Francuska agencija za lijekove nakon preliminarnih rezultata iz ispitivanja u toj zemlji. Temeljem tih rezultata, francuska agencija razmatra kao mjeru opreza obustaviti primjenu lijekova koji sadrže folkodin u Francuskoj.

U primjeni od 50-tih

Komisija za humane lijekove pri Evropskoj agenciji već je ranije ispitivalo te sumnje. tada nisu pronađeni čvrsti dokaze da primjena folkodina može izložiti ljude riziku od razvoja anafilaktičkih reakcija na neuromuskularne blokatore. Preporučeno je novo ispitivanje.

Dok je to ispitivanje bilo u toku prošle godine, ispitivanje u Australiji povezalo je primjenu folkodina s povećanim rizikom od anafilaksije na neuromuskularne mišićne relaksanse. To je dovelo do preporuke EMA-e za uvrštavanje prikladnih upozorenja u informacije o lijeku za lijekove koji sadrže folkodin.

PROČITAJTE  Eliksir od hrena za brz i zdrav gubitak kilograma

Folkodin je opioidni lijek koji se primjenjuje u liječenju neproduktivnog (suhog) kašlja kod odraslih i djece. Djeluje direktno u mozgu, potiskujući refleks kašlja na način da smanjuje živčane signale koji se šalju mišićima koji su uključeni u kašljanje.

Folkodin se primjenjuje od 1950-ih godina kao lijek koji potiskuje kašalj.