Poliklinika „Dr Bandić“ prva i jedina u FBiH počela proces stomatološke akreditacije

Poliklinika Dental Ortodont Centar Dr Bandić iz Sarajeva prva je i jedina poliklinika u Federaciji BiH koja je počela proces akreditacije prema novim Standardima sigurnosti i kvaliteta za stomatološku djelatnost.

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji BiH (AKAZ) provodi proces uključivanja svih zdravstvenih ustanova koje obavljaju zdravstvenu djelatnost u sistem sigurnosti zdravstvenih usluga s ciljem zaštite pacijenta.

“Pacijent prije svega i kvalitet prije svega – to su osnove na kojima počiva rad naše poliklinike od osnivanja pa sve do danas. S obzirom da smo iz godine u godinu maksimalno ulagali u najmoderniju opremu i okupili najprofesionalniji kadar, aktivnosti u pravcu stomatološke akreditacije bile su logičan slijed za našu ustanovu. Od nas kao vodeće poliklinike očekuje se da postavljamo standarde za struku. Podsjećamo da naši pacijenti na jednom mjestu mogu dobiti sve usluge iz oblasti dentalnog zdravlja, bez potrebe odlaska na bilo koje drugo mjesto, a naš tim stručnog osoblja čini više od 20 ljudi”, izjavili su iz Poliklinike Dental Ortodont Centar Dr Bandić.

U narednom periodu AKAZ planira i specijaliziranu obuku o uspostavi sistema sigurnosti i kvaliteta prema ovim standardima, namijenjenu isključivo za osoblje stomatoloških ordinacija.

“Nakon unutrašnje pripreme Poliklinike Ortodont Centar Dr Bandić uslijedit će vanjska ocjena Poliklinike za izdavanje certifikata o zadovoljenju standarda sigurnosti i kvaliteta (akreditacija), a u smislu člana 55. Zakona o zdravstvenoj zaštiti prema kojem AKAZ obavlja kontinuirano praćenje i procjenu sigurnosnih standarda u zdravstvenim ustanovama i o čemu izdaje certifikat za provjeru zadovoljenja standarda sigurnosti, dok je akreditacija kao dodatni nivo kvaliteta definirana prema članu 22. stav 1. tačka 4. Zakona o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu kao naročita djelatnost Agencije koja podrazumijeva vršenje postupka akreditacije zdravstvenih ustanova u skladu sa ovim zakonom, kao i propisima donesenim na osnovu ovog zakona, te s tim u vezi dodjeljivanje, ukidanje, odnosno obnavljanje akreditacije zdravstvenim ustanovama u Federaciji BiH”, saopćeno je iz AKAZ-a.

PROČITAJTE  Da li je zdravija obična kuhinjska ili himalajska so?

Aktivnosti Poliklinike Dr Bandić možete pratiti na njihovom Facebook i Instagram profilu, a za sve informacije na raspolaganju vam je i njihov kontakt telefon 033/642-648.

Adresa Poliklinike je Antuna Branka Šimića 2 u Sarajevu, a radni dani su svi osim nedjelje.