Otkriven uzrok brzog starenja i prerane smrti. Opasniji je od cigareta

brzog starenja prikaz starenja na ženkom licu

Psihološki faktori, kao što su osjećanje nezadovoljstva, usamljenosti itd. doprinose biološkoj starosti osobe i do 1,65 godina. Višedecenijsko istraživanje završeno je prošle godine i pokazalo je snažnu vezu između mentalnih poremećaja i razvoja fizičke bolesti i smrti. Tačnije, brzog starenja.

Slična studija, objavljena 2021. godine, otkrila je da je historija problema mentalnog zdravlja povezana sa ubrzanim starenjem u srednjim godinama. Štaviše, ovaj efekt ubrzanog starenja pojavio se mnogo godina prije nego što su se pojavile neke bolesti povezane sa starenjem. Imajući u vidu ovakva istraživanja, naučnici iz SAD i Hong Konga, u nastojanju da stvore novi sat za mjerenje biološke starosti, napravili su kompjuterski algoritam. On među parametre uključuje nekoliko psiholoških faktora, kao i krvne biomarkere.

Biološka starost

U studiji su učestvovali samo ispitanici stariji od 45 godina. Algoritam je testiran na podacima od skoro 5.000 zdravih ljudi i još 7.000 drugih. Ovo je prvi put da su naučnici testirali sat za mjerenje biološke starosti isključivo na velikoj kineskoj populaciji. Većina studija je provedena na uzorku zapadnih populacija. Istraživanje je uključilo stresore mentalnog zdravlja među faktore koji se razmatraju.

Autori su otkrili da psihološki faktori, kao što su osjećanje nezadovoljstva i usamljenosti, doprinose biološkoj starosti osobe i do 1,65 godina. Ovaj efekt je nadmašio druge demografske karakteristike, uključujući biološki pol, područje stanovanja, bračni status i pušački status.

“Zaključili smo da psihološku komponentu u studijama starenja ne treba zanemariti s obzirom na to da ona ima značajan utjecaj na biološku starost” naveli su autori istraživanja. Ovaj najnoviji pokušaj da se napravi biološki sat uključuje fizičke informacije o 16 faktora krvi, nivo holesterola, kao i indeks tjelesne mase, obim struka i krvni pritisak. Psihološko stanje učesnika istraživanja procjenjeno je na osnovu osam osjećanja. To su dosada, usamljenost, nezadovoljstvo (nesreća), nedostatak fokusa, nemir, depresija, beznađe ili strah. To je, naravno, pojednostavljena verzija mentalnog zdravlja, ali je ipak učinila procjenu biološkog sata preciznijom.

PROČITAJTE  Nema veze sa hranom: Šta je razlog što se sa godinama lakše debljamo?

Depresija i usamljenost

Kada je algoritam testiran isključivo na bolesnim ljudima, uključujući one koji boluju od raka, bolesti srca, bolesti jetre ili pluća ili moždanog udara, procijenjeno je da su ti ljudi stariji od svojih vršnjaka u grupi zdravih ljudi. Međutim, efekt ovih bolesti na procijenjenu starost nije prelazio 1,5 godine. Ovo je nešto manje od efekta svih psiholoških varijabli zajedno, koje su ubrzale starenje za 1,65 godina. Naprimjer, samo pušenje je dodalo 1,25 godina.

Naravno, to ne znači da ovaj algoritam kaže da je pušenje manji zdravstveni rizik od depresije ili usamljenosti. Pušenje i dalje ostaje jedan od vodećih faktora rizika za brojne tumore i srčana oboljenja. Ali na osnovu procena ovog algoritma, moguće je da ako se jedna osoba koja je sama (što dodaje 0,59 godina) i osjeća se nezadovoljno (što dodaje 0,35 godina), često osjeća beznadežno (što dodaje 0,28 godina) i ima poteškoća sa spavanjem ( što dodaje 0,44 godine), a sve to zapravo ima veći utjecaj na njeno zdravlje nego samo pušenje. Autori studije kažu da njihovi rezultati pokazuju da snažan utjecaj lošeg psihičkog stanja ima istu težinu i značaj kao i neke ozbiljne bolesti i pušenje.

“Zbog toga bi promovisanje mentalnog zdravlja trebalo posmatrati kao moguću intervenciju protiv starenja. Ona bi mogla imati iste koristi kao i terapije za liječenje fizičkih bolesti” kažu oni.