Koliki je idealan broj partnera prije braka

prije braka žena u crvenom i muškarac se grle

Većina je prije braka imala započete i završene romanse, propale veze koje su ostale u prošlosti. Ako ste se pitali koja brojka je “najpoželjnija” kada je riječ o sesualnim odnosima vašeg sadašnjeg partnera u prošlosti, ovo su neki od odgovora.

Naime Supedrug Doctor koji se bavi ljubavnim i seksualnim temama, proveo je nedavno istraživanje na tu temu. Muškarci češće od žena lažu o svojoj seksualnoj prošlosti, preciznije o tome koliko su partnerki imali. Anketirano je više od 2.000 ljudi u SAD i Evropi.

Kada se radilo o broju seksualnih partnera prije braka, ispitanici su imali tri opcije: reći istinu, povećati broj ili smanjiti broj.

I muškarci i žene su skoro podjednako rekli (67,4 posto žena i 58,6 posto muškaraca) da uvijek govore istinu. Istraživanje je potvrdilo da muškarci češće od žena lažu o svojoj seksualnoj prošlosti, preciznije o tome koliko su partnerki imali. Ali kada je riječ o povećanju ili smanjivanju broja partnera,

17,5 posto muških ispitanika je izjavilo da je imalo više partnera, dok je samo 8,2 posto žena reklo isto. Moguće je da muškarci i žene možda mijenjaju svoj broj pod utjecajem određenih percepcija. Naprimjer, da se žena sa velikom seksualnom prošlošću smatraju promiskuitetnom. Ili da muškarac sa velikim brojem partnera osjeća da posjeduje muškost ili seksualna snaga.

Zaključeno je da za žene gornja granica broja partnera iznosi maksimalno 14. Za muškarce ona iznosi 15. Ako je broj veći od 14, odnosno 15, druga strana tu osobu počinje da doživljava kao promiskuitetnu.

PROČITAJTE  Navike kojima ćete održati brak čvrstim i sretnim