Dokazano: Muzika pomaže bebama da progovore

Muzika pomaže bebama da progovore, pokazala je studija američkih naučnika koji su pratili ponašanje beba u igri muzičkim ritmovima.

Uporedili su grupu s dvadesetero devetomjesečnih beba koje su učile da reprodukuju muzičke ritmove udarajući rukom o bubanj s 19 njihovih vršnjaka koji su se istovremeno igrali drugim igračkama, poput automobila ili kockica. Naučnici su ustanovili da je aktivnost dijelova mozga zaduženih za prepoznavanje vokalnih i muzičkih odlika – auditivnog korteksa i prefrontalnog korteksa kod djece iz muzičke grupe bila veća nego kod onih koji su se igrali kockicama i automobilma.

– Ovo je prva studija sprovedena na sasvim maloj djeci koja upućuje na to da izloženost muzičkim ritmovima u ranoj životnoj dobi može da poboljša sposobnost prepoznavanja jezičnog ritma – objasnila je naučnica s Instituta za učenje i nauku mozga univerziteta u Vašingtonu, Kristina Džao, koja je vodila istraživanje.

– Da bi bebe progovorile najprije moraju da nauče da prepoznaju tonove i ritmove – objasnila je koautor studije Patricia Kuhl, objasnivši da je sposobnost percepcije zvuka “važna kognitivna sposobnost” te da “mogućnost njenog ranog poboljšanja ima dugoročan učinak na učenje”. Tako ritam slogova pomaže u razlikovanju zvukova i omogućuje da se razumije šta neko govori. A mogućnost uočavanja razlika među zvukovima pomaže bebama da prije nauče da govore.

Da bi to dokazali naučnici su tokom mjesec dana organizovali dvanaest petnaestminutnih druženja dvadesetero djece u laboratoriji zajedno s roditeljima koji su vodili i nadzirali njihove aktivnosti. Roditelji su u ritmu trotaktnih dječjih pjesmica udarali ritam. Sedam dana po završetku muzičkih sastanaka kod sve djece iz muzičke grupe primijećene su snažnije moždane reakcije, koje su pokazale da te bebe bolje prepoznaju promjene ritma nego djeca iz druge grupe. Rezultati studije objavljeni su u Proceedings of the National Academy of Sciences.

PROČITAJTE  Bebe koje imaju starije očeve, imaju veći rizik za zdravstvene probleme?