Bebe razumiju šta im roditelji govore već od šestog mjeseca


Dosad su naučnici vjerovali da djeca počinju da razumiju riječi koje im upućuju roditelji tek oko prve godine života, ali novija istraživanja pokazala su da se to događa već u uzrastu od šest mjeseci.

Da bi testirali vještinu razumijevanja riječi kod grupe beba naučnici su ih snimali dok su im na monitorima računara prikazivali fotografije, izgovarajući pritom nazive prikazanih objekata.

Uočili su da su djeca uzrasta između šest i devet mjeseci očima tražila automobil, nogu ili jabuku na računaru nakon što im se postavilo pitanje: “Gdje je auto?.. noga?… jabuka?” Profesoricaa Erika Bergelson sa Univerziteta Duke, koja je vodila novo istraživanje rekla je da bebe razumiju i više od toga.

Pokazali su im neke fotografije na kojima su objekti bili povezani i neke na kojima oni nisu bili povezani. Na jednoj fotografiji su bile prikazane ruka i noga, a na drugoj noga i čaša sa mlijekom.

Kad su izgovoreni nazivi objekata, pokazalo se da bebe više vremena provode tražeći vezu na fotografijama na kojima su bili nepovezivi objekti.

Naučnici su objasnili da su djeca pogledima dala do znanja da su “noga i ruka” sličniji i povezaniji objekti od “noge i čaše sa mlijekom” i da se iza simpatičnog gugutanja krije bistar i oštar um.

Profesorica Bergelson smatra da šestomjesečna beba razume gotovo cijeli vokabular kojim im se roditelji obraćaju, piše Live Science.

Roditeljima je poručila da razgovaraju sa svojom djecom jer će bebe razumjeti sve što im kažu, a u odraslom uzrastu će imati bolje jezične vještine.

“Neće moći da vam odgovore verbalno, ali će razumjeti, a što više shvataju, grade znanje za budućnost” istakla je Bergelson.

PROČITAJTE  Da li vaše dijete ima manje energije? Otkrijte razloge